Zámer odpredaja prebytočného majetku

 03.08.2019

Predaj prebytočného majetku obce podľa §9a, ods.8 písm.e) zákona č.138/1991 o majetku obcí.

Úplné znenie zámeru: tu


    1 2 3