Rozhodnutie

 10.06.2019

Rozhodnutie - verejná vyhláška,

pre stavbu "Cemjata - Bzenov - kabelizácia "SO 01 Silnoprúdové elektrické rozvody montáž, demontáž, PS 01 Trafostanica Orange montáž, demontáž, PS 02 Trafostanica Záhradky".


1 2 3